Ortaklık Yapısı

UNVAN Pay Adedi/Sermaye Tutarı Pay Oranı Grubu Türü
Bayram Albayrak 3,600,000 1.47% (A) Nama
23,875,000 9.76% (B) Hamiline
Nuri Albayrak 3,600,000 1.47% (A) Nama
23,875,000 9.76% (B) Hamiline
Kazım Albayrak 3,600,000 1.47% (A) Nama
23,875,000 9.76% (B) Hamiline
Mustafa Albayrak 3,600,000 1.47% (A) Nama
23,875,000 9.76% (B) Hamiline
Muzaffer Albayrak 3,600,000 1.47% (A) Nama
23,875,000 9.76% (B) Hamiline
Mesut Muhammet Albayrak 3,600,000 1.47% (A) Nama
23,875,000 9.76% (B) Hamiline
Asiye Coşkuner 400,000 0.16% (A) Nama
3,600,000 1.47% (B) Hamiline
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birikim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 26,400,000 10,78% (B) Hamiline
Halka Arz 49.500.000 20.22%  (B) Hamiline
TOPLAM 244,750,000.00 100.00%

 

 

 

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
244.750.000

 

Kayıtlı Sermaye Tavanı
1.000.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Grubu
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK 27.475.000 11,23 12,58
MUSTAFA ALBAYRAK 27.475.000 11,23 12,58
MUZAFFER ALBAYRAK 27.475.000 11,23 12,58
NURİ ALBAYRAK 27.475.000 11,23 12,58
BAYRAM ALBAYRAK 27.475.000 11,23 12,58
KAZIM ALBAYRAK 27.475.000 11,23 12,58

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİKİM
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

26.400.000 10,79 7,93
DİĞER 53.500.000 21,83 16,59
TOPLAM 244.750.000 100 100