Ortaklık Yapısı

UNVAN Pay Adedi/Sermaye Tutarı Pay Oranı Grubu Türü
Bayram Albayrak 3,600,000 1.47% (A) Nama
23,875,000 9.76% (B) Hamiline
Nuri Albayrak 3,600,000 1.47% (A) Nama
23,875,000 9.76% (B) Hamiline
Kazım Albayrak 3,600,000 1.47% (A) Nama
23,875,000 9.76% (B) Hamiline
Mustafa Albayrak 3,600,000 1.47% (A) Nama
23,875,000 9.76% (B) Hamiline
Muzaffer Albayrak 3,600,000 1.47% (A) Nama
23,875,000 9.76% (B) Hamiline
Mesut Muhammet Albayrak 3,600,000 1.47% (A) Nama
23,875,000 9.76% (B) Hamiline
Asiye Coşkuner 400,000 1.47% (A) Nama
3,600,000 9.76% (B) Hamiline
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birikim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 26,400,000 10,78% (B) Hamiline
Halka Arz 49.500.000 20.22%  (B) Hamiline
TOPLAM 244,750,000.00 100.00%